De Bakermat - najaar 2016

Voor u ligt de eerste versie van ‘De Bakermat’, die vier keer per jaar zal verschijnen. Hierin staat niet alleen het menu, maar ook informatie over alles wat wij bieden, het actuele nieuws en verrassende weetjes.

Download bijlagen: